Gái già dạy trai khòe nghệ thuật chịch nhau Ruri Tachibana, bác và bác gái, của dòng họ nhà mình sẽ bi bôi nhọ, Nên bác không thể nhờ người nào cả, mà không nhờ thì sẽ tội cho bác gái con lắm, do đó bác đã suy nghĩ rất kỹ, và quyết định sẽ nờ người thân của mình để được kín đáo, phim sex và bác thấy không có ai co thể kín đáo hơn là là, con đó trai trẻ nghe xong vội giật mình, sợ rằng bác đang thử lòng mình để xác đinh cái nghi ngờ kia nên vội lạy ông…