Fuck tạm con chị gái người yêu khi nó đi thực tập Konan Koyoi, nước lồn tuôn trào cái vị ngọt ngọt tanh tanh cứ ào ào tuôn vào miệng hắn, xnxx hắn xì xụp húp láy húp để con cặc cứ căng cứng lên, bàn tay chị người yêu ghịt đầu hắn nhấn sát vào lồn chị người yêu hơn nửa, chị người yêu đôỉ chở chị người yêu ngồi banh lồn ở thàngh giường hắn qùy gối dưới thảm như tên nô lệ trung thành cứ bú lồn chị người yêu từng chập, lấy hàm râu lởm chởm như bàn chải hắn chà sát lên cửa mình chị người yêu, chị người yêu cắn răng ú ớ rên rỉ…