Anh trọc nhiều tóc đụ gái trẻ bởi đi tắm trộm Ashly Anderson, anh trọc thì thầm vài câu với Thánh Gióng trên vai Thỏa thuận đã xong, Long Địch liền vận Long hóa, cầm thánh thương lao đến, Ashly Anderson anh trọc cũng lao về phía Long Địch, trên tay vận ra một đòn Hắc Lôi Huyết Hỏa Cuồng, Ở Long thành, đại trưởng lão anh trọc cười khinh bỉ: , Thằng nhóc ngu đần Trước đó dùng đòn này đã không hạ nổi Long Địch, giờ lại chủ động dùng ngay khi bắt đầu giao chiến, mà có lẽ dùng đòn này xong thì nó cũng…

Thể Loại:

, , , , , , , ,

Tag:

, , , , , , , , , , , , , , ,

Actor: